Strawhat

Back to Index


 PUYOPUYO1+2 Complete Jacket
[SHCD-0022]
PUYOPUYO1+2 Kanzenban

Remastered of [SHCD-0003] PUYOPUYO1+2 Ketteiban
18 Sep 2011 Released

Track / Artist
01 game start! / no.5
Puyo Puyo : BAROQUE OF PUYOPUYO
02 blue & green / spine
Puyo Puyo Tsu : Ending
03 Super Puyo Puyo / no.5
Puyo Puyo Tsu : へいき、へいき
04 Puyo @ Kokage / Witch moe iinkai Nara-ken shibuin
Puyo Puyo : TOY OF PUYOPUYO
05 BRAVE / MAX155
Puyo Puyo : BRAVE OF PUYOPUYO
06 "heptametric" puyopuyo meets artcore / Schmidt
Puyo Puyo : THEME OF PUYOPUYO
07 PUYO DA HOUSE / Witch moe iinkai Nara-ken shibuin
Puyo Puyo : STICKER OF PUYOPUYO
08 practice of puzzle(s) / no.5
Puyo Puyo~n : Practice
09 theme of sticker / wata
Puyo Puyo : THEME OF PUYOPUYO / STICKER OF PUYOPUYO
10 Bosskete (777 Reprogram) / MAX155〜
Puyo Puyo SUN : Pinch!
11 loop* ::select / qua*
Puyo Puyo SUN : Select
12 selected. / E.L.E.square
Puyo Puyo : COOKING OF PUYOPUYO
13 PUYOPOP 30% / rotten @pple
Puyo Puyo Tsu : Ending
14 retrotown / E.L.E.square
Puyo Puyo BOX : City
15 Toy of puyopuyo -the heavens remix- / Sebone Shoukai
Puyo Puyo : TOY OF PUYOPUYO

Staff

JacketIllustration
MEL/A : Jidarakukissa
Jidarakukissa

Mastering
F兄

Design
no.5

BACK TO PRODUCT LIST