Strawhat

Back to Index


PUYOPUYO痛 REMIX Jacket
[SHCD-0002]
PUYOPUYO TZU REMIX

Puyopuyo series arrange album no.2
13 Jun 2004 Released

Track / Artist
01 game start! / no.5
Puyo Puyo : BAROQUE OF PUYOPUYO
02 blue & green / spine
Puyo Puyo Tsu : Ending
03 PUYO DA HOUSE / Witch moe iinkai Nara-ken shibuin
Puyo Puyo : STICKER OF PUYOPUYO
04 BRAVE / MAX155
Puyo Puyo : BRAVE OF PUYOPUYO
05 practice of puzzle(s) / no.5
Puyo Puyo~n : Practice
06 loop* ::select / qua*
Puyo Puyo SUN : Select
07 Bosskete (777 Reprogram) / MAX155〜
Puyo Puyo SUN : Pinch!
08 retrotown / E.L.E.square
Puyo Puyo BOX : City
09 PUYOPOP 30% / rotten @pple
Puyo Puyo Tsu : Ending

Staff

Design
no.5

Special thanks to
Puyoket Party Staff

BACK TO PRODUCT LIST